За кого е йога


От Ученията на Свами Сатянанда

Йога не е за санясини (хората, които са се отрекли от светския живот), а е за хората, които живеят в света. Напрежението, тревогите и депресиите на ума, тялото и нервната система се причиняват от участието на човека в този объркан живот, докато при саняския начин на живот има повече взаимодействие, но по-малко свързаност със света.
Както медицината не е предвидена за здравия човек, а за болния, така и дисциплината на ума и поддържането на здравето, ако това разбираме под йога, са за онези хора, които нямат дисциплина в живота. Това се отнася за всеки, който е в потока на живота, независимо дали е женен или не, стар или млад, и т.н. Йога е за тези, които са изложени на многообразието в живота.
Според „Бхагавад Гита“ и други добре известни писания, има два пътя: единият е пътят на участие в живота, а другият е на отказването. Човек, замесен в живота, следва „pravritti marga“. Когато човек напълно се оттегли от този живот в собствения си свят, това е известно като „nivriti marga“. Повечето хора принадлежат към пътя на правритти, защото имат какво да постигнат, какво да преследват в живота. Във всекидневните си взаимодействия те са изправени пред натиск, болка, щастие, скръб, успех, неуспех, раждане и смърт. Само шепа хора принадлежат към nivritti marga, и за тях йога не е нужна.
Има и друго недоразумение в съзнанието на хората. Те смятат, че практиките на раджа йога изискват дисциплиниран, етичен и морален живот, с някои диетични ограничения и т.н. Това не е вярно. Всъщност самата структура на йога е предназначена за онези хора, които имат всякакви личностни разстройства. Например първата глава на Гита е известна като „Йога на унинието на Арджуна“. Това е разочарованието, което води към йога, и всъщност йога започва с човека, който е депресиран и объркан.