Ролята на ашрама и ашрамския начин на живот


ashram – линк към статията за списание “Йога за всички” от месец май 2014 г.