Шиваратри – съюзът на Шива и Шакти


Шиваратри – съюзът на Шива и Шакти
Свами Сатянанда Сарасвати, от yogamag.net, март 2007

 

Има две концепции за духовното просветление. Едната е, че Шакти се събужда, издига се по сушумна нади, и се свързва с Шива в сахасрара чакра. Шива представлява висшето космическо съзнание, а Шакти представлява еволюцията на енергията. Кундалини йога се основава на тази концепция.

Другата концепция е, че съзнанието отива да се срещне с Шакти, и това е Шиваратри. Концепцията на Шиваратри е събуждането на съзнанието на материално ниво на съществуване, и сливането с Шакти на по-високо ниво на еволюция. Затова използваната дума е ратри, която означава тъмна нощ. Кое са нощта и деня на съзнанието? Когато индивидът преживява съществуването, обективната реалност около него, това е денят на съзнанието. Нощта на съзнанието е, когато съзнанието е само и няма обективно преживяване. Вие не чувате, не виждате и не знаете нищо. Времето, пространството и обективността – трите качества на ума – се разпадат. Само съзнанието остава. Това е тъмната нощ на душата, фазата точно преди просветлението. Така че Шиваратри е символ на духовното състояние на самадхи. За нас обаче, Шиваратри означава фазата преди самадхи, просветлението.

В историята Шива, който живеел в гората, отишъл да се ожени за Парвати, дъщерята на Хималаите, която живеела високо при снежните върхове. Той бил учител, гуру и господар на духовете и демоните, така че те били част от неговата брачна процесия. Някои от тях имали по едно око на задната страна на главата си, други нямали очи, или имали очи на корема. Някои имали само едно ухо, други имали огромни слонски уши, или само дупки за уши. Някои ходели на един крак, а други на три крака.

Семейството на Парвати изпратило процесия да ги посрещне, но когато те видели Шива и неговите странни спътници, се уплашили и се обърнали да бягат. В къщата на Парвати те споделили това, което са видели, с благоговение и ужас. “О, той е ужасен! Зетят идва, яхнал бик. Той е гол и неговото тяло е покрито с пепел. Той има змии около себе си и неговите спътници са отвратителни.” Майката на Парвати била объркана. Как би могла да приеме такъв ужасен зет? Но Парвати останала спокойна и решителна.

В момента, в който процесията на Шива влязла в Хималайското царство, той и неговите странни спътници се превърнали в ослепителни божествени същества с красиви лица, хубави дрехи, ароматни цветя и така нататък. Демоните станали приятни хора. Всичко се трансформирало изведнъж, и сватбата се случила.

Шива е символ на съзнанието. За индивида съзнанието се движи все по-високо към Шакти. То се движи заедно с всички инстинктивни и животински склонности, с всичко, което сме. Дори докато практикувате йога, всичко е все още с вас – страх, гняв, страсти, притеснения, тревожност – вие се движите с всичките си спътници. Вашата душа също еволюира заедно с всичките ви спътници. Но след това идва момент в духовния живот, когато всички тези тенденции се трансформират, и инстинктът става интуиция.

По време на духовната еволюция вие се опитвате много пъти, и се проваляте – отивате до църквата за сватбата, но когато стигнете до вратата, се оказва че булката не е там, и трябва да се приберете у дома разочарован. Вие имате вдъхновение, можете да зърнете висшето състояние, но то не е пълно. Когато дойде времето и се случи трансформацията, грозните спътници се превръщат в божествени служители с костюми и връзки! Ужасяващите аспекти на вашата личност стават вашите орнаменти, вашите помощници.

Парвати символизира висшата енергия, тя също символизира кундалини шакти в тантра. Божественият съюз, който се случва, когато Шива идва да посрещне Шакти, представлява просветление в абсолютна тъмнина.