Daily Archives: June 12, 2014


Общата почва на религиозното единство

Реч, държана от Свами Вивекананда на заключителната сесия на световния Парламент на религиите в Чикаго 27 септември, 1893г. Световният Парламент на религиите стана завършен факт и нашият милостив Отец помогна на онези, които се потрудиха да го организират, увенчавайки с успех техния изцяло безкористен труд. Моите благодарности към онези благородни души, чиито големи сърца и […]