Monthly Archives: February 2015


За щастието и медитацията

http://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness?language=bg Един будист разказва за пътя към щастието и изглежда сякаш го е постигнал. Ако искаме да бъдем щастливи, имаме нужда да трансформиране съзнанието си, а това може да стане с медитация.