Category Archives : Вдъхновения


Настроенията и умственото равновесие

Настроенията Друг аспект на ума, който трябва да бъде разбран, е настроението. Често се заявява, че някой е в добро настроение или в лошо настроение. Но какво е действителното значение на настроението? Настроението на санскрит се нарича бхава (bhava), а писанията казват, че има два вида бхава: прасанна (prasanna) или радостна и шокаграта (shokagrata) или […]


Шиваратри – съюзът на Шива и Шакти

Шиваратри – съюзът на Шива и Шакти Свами Сатянанда Сарасвати, от yogamag.net, март 2007   Има две концепции за духовното просветление. Едната е, че Шакти се събужда, издига се по сушумна нади, и се свързва с Шива в сахасрара чакра. Шива представлява висшето космическо съзнание, а Шакти представлява еволюцията на енергията. Кундалини йога се основава […]


“Ако искаш да построиш кораб …

“Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.” Антоан дьо Сент-Екзюпери


Общата почва на религиозното единство

Реч, държана от Свами Вивекананда на заключителната сесия на световния Парламент на религиите в Чикаго 27 септември, 1893г. Световният Парламент на религиите стана завършен факт и нашият милостив Отец помогна на онези, които се потрудиха да го организират, увенчавайки с успех техния изцяло безкористен труд. Моите благодарности към онези благородни души, чиито големи сърца и […]


Накратко за петте различни клонове на йога – видео със Свами Ниранджанананда

https://www.youtube.com/watch?v=dOadDBpR0m0 Накратко за петте различни клонове на йога – преведен текст на видео със Свами Ниранджанананда “Различните форми на йога като хатха йога, раджа йога, карма йога, бхакти йога и гияна йога, това са петте важни клонове на йога, които служат за подобряване на качеството на съвременния ни живот, а не крия йога и кундалини […]


Мистериозните ветрове на Индия

Мистериозните ветрове на Индия (Рикхия, 25.04.2012 г.) Има топли и студени ветрове. В мястото, наречено Индия, топлите ветрове са горещи, а студените – разхлаждащи. Всеки вятър сякаш общува с теб, и никога не знаеш кога и какъв вятър ще те застигне. Понякога се будиш посред нощ от силата на вятъра, нахлуващ през прозореца в лицето […]


Завръщане към Себе си

(Впечатления и размисли по повод гостуването в Сатянанда ашрам Гърция през есента на 2010) Как се приближих до Себе си, когато се отдалечих от себе си? Това не е философско есе, а лично преживяване на възстановената връзка със собствената ми същност. Когато за първи път отидох в този ашрам преди няколко години, ме посрещна атмосферата […]


Сърцевината на учението – Джиду Кришнамурти

“Истината е земя без пътища. Човек не може да я достигне чрез никаква организация, чрез никакво вероизповедание, чрез догма, свещеник или ритуали, нито чрез някакво философско познание или психологическа техника. Той трябва да я открие чрез огледалото на взаимоотношенията си, чрез вникването в съдържанието на своя собствен ум, чрез наблюдение, а не чрез интелектуален анализ […]