Истинският дух на хатха йога, Свами Сатянанда


В йогийската литература има няколко надеждни текста за хатха йога. Единият е от йоги Горакнатх, който е известен като Горакхша Самхита. Друг текст е Геранда Самхита от великия мъдрец Геранда. Освен тези две, има още един много добре известен текст за хатха йога, който е Хатха Йога Прадипика от Йоги Сватмарама. Има четвърти текст за хатха йога, известен като Хатха Йога Ратнавали. Всички тези текстове вероятно са написани през 6 – 9 век сл. н. е. Има и незначителни препратки към хатха йога в древните Упанишади. Упанишадите датират по-далеч от будисткия период, който е около 6 век пр. н. е. Препратките към хатха йога, направени в Упанишадите, доказват, че науката е била известна много преди този период. Има още един много важен текст, известен като Шримат Бхагаватам, историята на Шри Кришна. В тази обемна книга има няколко глави, съдържащи препратки към хатха йога. Това е само за да ви даде поглед върху историческия аспект на хатха йога. Векове наред тези книги ръководят духовните търсачи. Много секти са създадени и в Индия, Непал и Тибет въз основа на хатха йога. Каква е темата на тези книги? Дали това е просто за поддържане на младо тяло или за получаване на сиддхи (психически сили) или за развиване на способността за пробуждане на кундалини и постигане на самадхи? Ако анализираме внимателно тези текстове, целта става много ясна. 

Дефиниция на хатха йога
За да стане ясна темата, нека я наречем ха-тха йога. Hatha е комбинация от две букви ha и tha. Ха представлява луната, а тха – слънцето. Слънцето и луната не трябва да се разбират като външното слънце и луна. В хатха йога е обяснено, че слънцето представлява прана, жизнената сила, а луната представлява ума, умствената енергия. И така, хатха йога означава обединение на пранични и умствени сили. Когато се осъществи обединението между праничните и умствените сили, тогава в човека настъпва голямо събитие. Това е пробуждането на висшето съзнание. 
Важен момент, който е пропуснат от коментаторите, е, че хатха йога не е само обединението на прана и ум. Всъщност това означава обединение на праната и ума с Аза. Сега, нека направим това малко по-ясно. В гръбначния стълб има три нади, известни като ида, пингала и сушумна. Нади тук не означава нерв; това не е физически канал. Нади означава поток, подобно на потока от електричество в кабела. Един проводник носи отрицателната сила, а друг носи положителната сила на електричеството. И така, в хатха йога ида нади представлява отрицателната сила, потокът на съзнанието; пингала нади представлява положителната сила, потока на жизнената енергия, а сушумна нади представлява неутралната сила, потокът на духовната енергия. Съединението, връзката между тези три потока, се случва в аджна чакра. Затова нека преразгледаме буквалното значение на хатха йога. Коментаторите казват, че съюзът между ида и пингала е хатха йога. Но аз съм длъжен да кажа, че обединението на ида и пингала със сушумна е хатха йога. Когато този съюз се осъществи, има автоматично пробуждане в муладхара чакра в основата на гръбначния стълб. Това е седалището на първичната енергия или кундалини шакти. Събуждането на кундалини е предмет на хатха йога. Чрез практиките, които се преподават в хатха йога, се постига обединение. В резултат на това обединение настъпва пробуждането на кундалини. Когато настъпи пробуждането, тогава кундалини се издига до висшите сфери на съзнанието и накрая се установява в сахасрара чакра. Когато кундалини се установи в сахасрара чакра, това се нарича йога, а не хатха йога. Това е разликата между йога и хатха йога. Под йога имам предвид обединението между Шакти и Шива. Шакти е кундалини енергия; Шива е върховното съзнание, седящо в сахасрара чакра. Когато се събуди в муладхара чакра, тогава кундалини започва да се издига. Тя се издига през сушумна, а не чрез ида и пингала. Сушумна е магистралата за кундалини. Тя преминава през различни чакри, понякога изведнъж, а понякога много бавно. Когато се обединява с ида и пингала в аджна чакра, това се нарича хатха йога. След това, след този първи съюз, тя напредва към сахасрара чакра. Там тя се обединява с върховното съзнание, Шива. Това се нарича йога, което означава върховен съюз. Следователно, крайната цел на хатха йога е преживяването на йога.

Акцент върху шаткарма
Сега стигаме до практическата страна. В раджа йога на Патанджали има осем стъпки: яма и нияма са първите две, с асана и пранаяма стават четири, с пратяхара и дхарана шест, и д дхиана и самадхи стават общо осем. Твърдението на Патанджали е, че първо трябва да усъвършенствате яма и нияма. Без съвършенството на яма и нияма асаните и пранаямите и т.н. няма да дадат желаните резултати. Какво е яма и нияма? Яма означава самоконтрол, правила и спазване: истина, ненасилие, безбрачие, въздържане от кражба, невъзвеличаване, външна и вътрешна чистота, доволство и т. н. Патанджали е бил съвременник на Буда и затова, мисля, че неговата йога система е повлияна от будистката философия на яма и нияма. Но авторите на хатха йога са много ясни в това отношение. Те не казват, че яма и нияма са в основата на тази система. Редът тук е различен – първо идва шаткарма. Нети, дхаути, басти, капалбхати, тратака и наули съставляват шаткарма, и с тях започва хатха йога. Но само шаткарма практиките не представляват цялостната хатха йога. След шаткарма идва асана, пранаяма, мудра и бандха. След това идва пратяхара, дхарана, дхяна и самадхи. Авторите на текстовете за хатха йога са били много наясно с практическите трудности на всеки човек по отношение на яма и нияма. Освен това яма и нияма имат повече общо с религията, отколкото с духовния живот на човека. Това е причината текстовете за хатха йога да не поставят акцент върху яма и нияма. Те веднага започват с шаткарма и казват, че първо трябва да пречистите цялото тяло – стомаха, червата, нервната система и другите системи. След това трябва да започнете асана и пранаяма. След това трябва да продължите да практикувате крии като ваджроли, сахаджоли, кхечари и шамбхави. След това трябва да практикувате мудри като випарита карани, йога мудра и други. По този начин ще бъде възможно да се влезе в дълбока медитация. 

Контролиране на ума чрез контролиране на праната
Има и друга разлика между системата на раджа йога на Патанджали и традиционната система на хатха йога. Авторите на текстовете за хатха йога са били много наясно с трудността да се контролират колебанията на ума. Всъщност не е възможно да се контролират колебанията на ума. Може да го правите известно време, но все пак няма да можете да успеете през цялото време. Така че те са проектирали друг метод. Текстовете на хатха йога казват много ясно, че чрез контролиране на праните, умът се контролира автоматично. Изглежда, че праната и умът си оказват взаимно влияние. Когато праните са неспокойни, те правят умът неспокоен, и обратно. На някои хора им е по-лесно да контролират ума, отколкото да контролират праната. Но съм обмислял много това. Може би няколко души могат да успеят, но повечето хора не могат да контролират ума чрез ума. Колкото повече се опитват, толкова повече разделението нараства. 
Има още един важен момент, който трябва да се отбележи. Понякога сте вдъхновени; чувствате се много добре, много еднопосочно. Но това не се случва всеки ден. Затова авторите на хатха йога подхождат по друг начин. “Не се тревожете за ума, игнорирайте го. Практикувайте пранаяма.” Практикувайки правилно пранаяма, умът автоматично се завладява. Но ефектите от пранаяма не са толкова лесни за управление. Тя създава допълнителна топлина в тялото, събужда някои от центровете в мозъка, може да спре производството на сперма и тестостерон. Може също така да понижи температурата на вътрешното тяло. Може дори да намали честотата на дишането. Това може да промени вълните на мозъка. Когато тези промени станат, може да не успеете да се справите с тях. Затова хатха йога казва, че първо трябва да се практикува шаткарма. Целта на подчертаването на практиката на шаткарма е, за да се подготви базата за висшите практики на пранаяма. Шаткарма пречиства цялата система и премахва запушванията по пътищата на ида и пингала. Когато по тези пътеки няма запушвания, дъхът в двете ноздри протича систематично. Когато лявата ноздра тече, това означава, че ида е активна. Когато дясната ноздра тече, това означава, че пингала е активна. Отново, когато лявата ноздра тече, това означава, че умът е доминиращ. Когато дясната ноздра тече, това означава, че праните са доминиращи. Потокът на дъха през алтернативните ноздри показва позицията на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Така, ако ида тече и вие практикувате медитация, ще заспите и мозъкът ви ще произведе делта вълни. Ако дясната ноздра тече и вие се опитвате да медитирате, мозъкът ви ще произвежда бета вълни и вие ще мислите толкова много мисли едновременно. Когато и двете ноздри текат еднакво, това означава, че сушумна тече. Когато тече сушумна, можете да медитирате без никакви затруднения. Пробуждането на сушумна, протичането на енергията в сушумна нади, е най-важното нещо в йога.

Основи на пранаяма
Пранаяма е много трудна практика. Има много разновидности на пранаяма, като нади шодхана, брахмари, капалабхати, бхастрика, уджайи и др. Това всъщност не са пранаяма, те са разновидности на практиката. В текстовете за хатха йога е ясно посочено, че задържането на дишането е пранаяма. Разликата между вдишването и издишването е пранаяма. Когато вдишвате и издишвате, между тях има празнина. Тази разлика може да бъде за една секунда, десет секунди или една минута. Това се нарича задържане на дъха – кумбхака. Това е пранаяма. К
огато използвам думата пранаяма, нямам предвид нади шодхана, бхастрика, брахмари. Говоря само за задържането. В практиката на пранаяма трябва да можете да задържите дъха, но това не е толкова лесно. Ето защо, освен ако не сте подготвили основата, яма и нияма не са толкова важни. Разбира се, хората са религиозни, затова вярват, че трябва да следват догмата. Всяка религия има свой морален кодекс, но знаете колко е трудно да се приложи това на практика. Трябва да бъдем честни със себе си, нали? Така че, за да практикувате пранаяма с подходяща основа, трябва да можете да изпълнявате бандхите. Пранаяма без бандха няма ефект. Първо, трябва да знаете какви са бандхите. Пранаяма трябва да се практикува с бандхи, в правилната седнала поза и в подходящата мудра. Трябва да се използва или шамбхави мудра (фокусиране на погледа в центъра на междувеждието), или насикагра мудра (фокусиране на погледа върху върха на носа). Комбинацията от мудра, бандха, пранаяма и асана ще ви помогне да завладеете ума. Който може да победи праната, може да победи и ума. И според хатха йога е по-лесно да завладееш първо праната, а след това и ума. 

Единство зад многообразието
Ето как се въвежда предмета на хатха йога. Гуру инструктира своя ученик по хатха йога и му разказва за универсалната шакти, аспект на която е отделната шакти. В определен момент от своя опит човек преминава отвъд бариерите на ограничения ум. Когато бариерите ги няма, тогава индивидуалната шакти се слива с универсалната шакти. Нисшият ум, който не е истинен, става едно с космическия ум. В крайна сметка шакти е едно. Поради нашето невежество ние се възприемаме като различни и това погрешно възприятие трябва да бъде нарушено. Аз не съм аз, а ти не си ти. Ние сме едно. Дори телата ни не са различни. Всичко е едно, но ние се опитваме да осъзнаем това от ограничена гледна точка. Този опит трябва да се преживее, при което осъзнаваме, че многообразието не е истина, а единството е истинско. 

Истинската цел на хатха йога
През последните четиридесет до петдесет години хатха йога е приета като терапевтична наука по целия свят и в тази област са проведени много научни изследвания. Днес ние преподаваме хатха йога на хората, защото това е много необходимо. Човекът се е разболял и медицинската наука не е в състояние да отговори на предизвикателството. Хатха йога обаче помага на всички. И така, без да искаме да омаловажаваме този аспект, нека да не забравяме какво всъщност представлява хатха йога. 
Зад всеки болен човек има духовен човек. Зад диабетика има йоги. Зад мъжа, страдащ от депресия, има търсач. Когато пациентът дойде за помощ, научете го на йога и го направете по-добър. Лекувайте болестта му, но моля, не спирайте дотук. Отведете го по-нататък в духовната област на живота. Това е грешката, която повечето учители по йога допускат, особено на запад. Те просто вземат пациент с артрит, ревматизъм или безсъние, научават го на няколко упражнения и това е всичко. Хатха йога не се използва за лечение на цялостната личност. Ето защо учителите не могат да повишат нивото на своите ученици. Само подобряване на физическото здраве не е достатъчно. Психичното здраве също трябва да се подобри. Природата трябва да се промени. Личността трябва да се промени. Психологическата и психическата рамка също трябва да се променят. Вие не трябва просто да бъдете свободни от болести, но да имате свобода от робството и от капризите на ума. Сега дойде времето, когато учителите във всяка част на света трябва да разберат и предадат истинския дух на хатха йога.

Източник: 
Истинският дух на хатха йога, септември 1982 г., списание Йога, Свами Сатянанда