Кой е Шива?


Кой е Шива?

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Бог Шива е разрушителят, трансформаторът, катализаторът на промяната. В творението той е част от индуистката троица, в която Брахма е създателят, Вишну е пазителят, а Шива е трансформаторът. Шива също е първият или образецът на йогин. Той се смята за най-великия от всички богове, но той не живее на небето, а на мястото за кремация, където материалният живот се унищожава и започва новото пътуване.

Тялото на Шива е композиция от различни символи. Представете си го като йогин със сплъстена коса. На главата му (река) Ганга изниква като поток, представляващ извора на чистотата, младостта и вечния живот. Той е единственият бог, който има три очи. Когато двете му очи виждат света на дуалността, третото му око остава затворено. Окото на единството се отваря само когато очите на двойствеността са затворени, в който момент всичко се разтваря в една единствена идентичност. Ето защо отварянето на третото око също се разглежда като приключване и унищожаване на дуалността.

Във вишудхи чакра, в областта на гърлото си, той е задържал отрова, синя на цвят, така че се нарича Нилаканта, “Синьо гърло”. За да спаси творението, Шива изпил отровата, извлечена от океана на млякото от боговете, които търсели нектара на безсмъртието, задържайки го в гърлото си, където не можела да му навреди. Какво означава това? В кундалини йога бинду е седалището на този нектар. Когато се изпълнява кхечари мудра, бинду се стимулира. Ако капката нектар се спусне по гърлото в стомаха, манипура я превръща в отрова, но ако капката остане в гърлото, тя остава като нектар. Затова йогите се опитват да усъвършенстват кхечари мудра.

Тялото на Шива е намазано с пепел. Пепелта е това, което остава, след като всички елементи или татви са изгорени и слети в едно. Тялото има пет елемента: земя, вода, огън, въздух и пространство, но когато тялото гори, всичко се превръща в една татва – пепел. Материята представлява съществуването. Пепелта представлява несъществуване. Символично, пепелта представлява същността на раждането и смъртта.

Докато другите богове живеят в красиви дворци на небето, Шива живее в абсолютно пуста местност – платото на Тибет и планината Кайлаш. Докато другите богове носят красиви дрехи и орнаменти, той носи тигрова кожа, която символично представлява прана шакти или енергията. Като орнаменти около врата, ръцете и кръста си Шива има змии, които представляват събудената кундалини шакти.

Шива се счита за ишта девата, символ или герой на санясините, поради способността му да поддържа съвършен духовен баланс. За него не е лесна задача да запази баланса в личния си живот. Нито е лесно да се направи разлика между двете очи на дуалността и третото око на единството, защото сътворението и унищожението се случват едновременно. В индийската традиция Шива е символът на уравновесения човек. Той е йогин, който винаги намира баланс в живота, въпреки че не живее в спокойната среда, за която всички копнеем. Той има навика да привлича хора и животни, които винаги се преследват един друг. Ако имате призраци, демони и духове за свои помощници, как може да има мир?

Шива също има съпруга Парвати и двама сина, Ганеша и Картикея. Всеки член на семейството му има животно за превозно средство. Любимият транспорт на Шива е бикът. Шакти има тигър, Ганеша има плъх, а Картикея – паун. Орнаментите по тялото на Шива са змии. Представете си жонглирането на Шива, за да поддържа реда в дома си. Бикът винаги се страхува от тигъра, паунът винаги гледа змиите, змиите винаги гледат плъха. В това домакинство на напрежение и фрустрация Шива представлява съвършеното същество, което поддържа равновесие във всяка ситуация.

Шива, йогинът, някога е бил истински мъж, а не митологична личност или част от религиозното триединство. Той е живеел невероятен див живот в планината, необвързан с никакви социални условия. Шива олицетворява йога, защото в дуалност, конфликт и объркване той остава стабилен в своята идентичност и мир. Свами Сатянанда е казал: „Няма мир в Хималаите и няма шум в света. Това е в нашия собствен ум. Ако бърборенето на ума продължава, дори и в най-отдалечения ъгъл на Хималаите няма да намерите покой, но ако умственото бърборене е утихнало, ще намерите абсолютна тишина дори в средата на пазара.” Шива представлява това постижение.

Шива означава благоприятният, благосклонният. Той е този, който винаги иска това, което е правилно и подходящо за творението. Ние сме тези, които злоупотребяваме с предоставените ни възможности. Вместо да бъдем креативни и конструктивни, ние се обуславяме. Вместо да бъдем отворени и възприемчиви, ние се затваряме в себе си със собствените си мисли, вярвания и идеи. Вместо да се опитваме да се поучим от и да разберем чуждата гледна точка, ние прекомерно наблягаме на собствените си възгледи. Вместо да се научим да се движим с живота, ние намираме щастието и силата в борбата, в това да правим обратното на това, което трябва да правим.

Способността да знаем и да правим това, което е подходящо и благоприятно, е силата на Шива. Когато призовем тази благоприятна природа и предадем юздите на живота си на тази сила, животът придобива различен смисъл. Поклонението на Шива, духът, който е във всеки, е връзката на нашия ум с нашето вътрешно благосклонно и благоприятно аз. Някои хора го наричат ​​атма, дух, други го наричат ​​дживатма, индивидуален дух, но според кундалини йога това е Шива, съзнанието, което се намира в сахасрара чакра. Като част от това вечно съзнание, Чит, то също е вечна истина, Сат. Тъй като това е вечна истина и съзнание, което се стреми да издигне всички и да даде свобода от робството, то е също ананда, блаженство или благоприятно състояние.