Monthly Archives: September 2014


Вътрешният аспект на нашия живот – статия за списание Йога за всички

inner-yoga Впечатления и размисли, породени от семинара „Подготовка и въведение в крия йога“ със Свами Анандананда Сарасвати, юли, 2014 г., София Преди всичко ми е известна способността на енергията, струяща от традицията на Сатянанда йога, да обновява и разширява възприятията. Многократно съм била свидетел на този неподчиняващ се на обичайните закони процес, когато от мрака […]