Monthly Archives: March 2022


Кой е Шива?

Кой е Шива? Свами Ниранджанананда Сарасвати Бог Шива е разрушителят, трансформаторът, катализаторът на промяната. В творението той е част от индуистката троица, в която Брахма е създателят, Вишну е пазителят, а Шива е трансформаторът. Шива също е първият или образецът на йогин. Той се смята за най-великия от всички богове, но той не живее на […]