Category Archives : Вдъхновения


Завръщане към Себе си

(Впечатления и размисли по повод гостуването в Сатянанда ашрам Гърция през есента на 2010) Как се приближих до Себе си, когато се отдалечих от себе си? Това не е философско есе, а лично преживяване на възстановената връзка със собствената ми същност. Когато за първи път отидох в този ашрам преди няколко години, ме посрещна атмосферата […]


Сърцевината на учението – Джиду Кришнамурти

“Истината е земя без пътища. Човек не може да я достигне чрез никаква организация, чрез никакво вероизповедание, чрез догма, свещеник или ритуали, нито чрез някакво философско познание или психологическа техника. Той трябва да я открие чрез огледалото на взаимоотношенията си, чрез вникването в съдържанието на своя собствен ум, чрез наблюдение, а не чрез интелектуален анализ […]